Prošlogodišnje megaklizište u rudniku bakra Bingham Canyon Mine u Utahu, SAD, najveće klizište u modernoj američkoj povijesti koje nije izazvano vulkanskom aktivnosti, i uključuje dvije lavine stijenskog materijala izazvalo je nakon 90 minuta seriju od 16 slabih potresa, utvrdili su znanstvenici sa Sveučilišta u Utahu.

Error loading 238