Započeli su radovi na sanaciji klizišta Žudetići na ŽC 5209 od Ponte Portona do Vižinade. Na dionici dugačkoj 1,2 kilometra sanirati če se klizište dužine 200 metara nastala zbog povećanog dotoka vode iz viših dijelova koja natopljuje trup ceste. Sama sanacija tih klizišta izvesti će se izgradnjom odgovarajućeg drenažnog sustava i zamjenom materijala kamenim nasipnim materijalom. Vlada RH za nositelja realizacije projekta sanacije klizišta odredila je Hrvatske ceste, a sredstava za sanaciju klizišta osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Error loading 238