Nakon pet godina priprema započeo je opsežan i vrlo složen projekt sanacije stijenskog masiva koji prijeti urušavanjem na gusto naseljeni stari dio grada Omiša. Ugroženo područje se proteže preko gotovo cijelog starog dijela grada Omiša u ukupnoj dužini od oko dva kilometra. Područje sanacije su predjeli Smokvice – Točilo, Pavao i Sveti Mihovil – Baučići. Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost u potpunosti financira investiciju sanacije, procijenjenu u iznosu od oko 30 milijuna kuna. Predviđeni rok za dovršetak sanacije je do proljeća 2018. godine. Projektno rješenje predviđa upotrebu više tehnologija sustava zaštite od odrona na sanaciji stijenske mase. Ovisno o pojedinoj mikrolokaciji, upotrijebit će se najpovoljnija tehnologija zaštite. Naime, već su u nekoliko slučajeva gromade stijenske mase teške i po nekoliko tona padale na grad, nasreću – nanoseći samo materijalne štete.

Error loading 238