Kamerom je uhvaćen trenutak kada je ogromno klizanje tla i stijena pokrenuto niz kosinu planine u Kini. Klizanje u Provinciji Sičuan odnijelo je 28 kuća
i 6 hektara poljoprivrednog zemljišta i prisililo oko 1.400 stanovnika na evakuaciju kad su stijene i tlo pretvorile obližnju rijeku u jezero.

Error loading 238