Župan Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije potpisali su u Krapini 22. siječnja 2015. godine Sporazum o partnerstvu na projektu “Sustavno upravljanje klizištima”. Ovo je prvi korak s kojim ove tri Hrvatske županije zajednički kreću u rješavanje problema klizišta, koja su u posljednjih nekoliko godina na području tih županija uzrokovale štetu veću od 150 milijuna kuna.

Error loading 238