Nakon jednodnevnog prekida kiša došlo je do smanjenja pomaka na klizištu kraj Grohova pa su dnevni pomaci reda veličine 3 cm. Nakon preliminarnih istraživanja provednih od strane istraživača s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Rudarsko geološko nafnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu utvrđene su prelimirane dimenzije klizišta: dužina L=380m, širina W=150m i procijenjena dubina D=15-20m. Procijenjeni volumen kliznog tijela je 1 mlijun m3.

Error loading 238