4. radionica hrvatsko-japanskog projekta

4. radionica hrvatsko-japanskog SATREPS FY2008 projekta održana je u Splitu na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu 12-14. prosinca 2013. godine: