2. radionica hrvatsko-japanskog projekta

2. radionica hrvatsko-japanskog SATREPS FY2008 projekta pod nazivom ‘Monitoring i analize klizišta, tokova debrisa i poplava za ublažavanje katastrofalnih posljedica’ održana je u Rijeci na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 15-17. prosinca 2011. godine: