1. radionica hrvatsko-japanskog projekta

1. radionica hrvatsko-japanskog SATREPS FY2008 projekta pod nazivom ‘Međunarodno iskustvo’ održana je u Dubrovniku u CAAS centru Sveučilišta u Zagrebu 22-24. studeni 2010. godine:

  • brošura radionice
  • zbornik sažetaka radionice (Urednici: Arbanas, Mihalić, Ožanić, Marui; 2010)
  • zbornik radova (Urednici: Arbanas, Mihalić, Ožanić; u pripremi)