1. regionalni simpozij o klizištima u Jadransko-balkanskoj regiji (ReSyLAB)

3. radionica hrvatsko-japanskog projekta ‘Identifikacija rizika i planiranje zemljišta za ublažavanje posljedica od klizanja tla i poplava u Hrvatskoj’

pod nazivom

‘Procjena hazarda klizišta i poplava’

održani su u Zagrebu, Hrvatska, od 6. do 9. ožujka 2013. godine

Cilj Simpozija i Radionice bio je prikazati rezultate regionalnih i međunarodnih istraživanja u području karakterizacije, modeliranja, monitoringa i kartiranja klizišta i poplava od strane međunarodnog skupa istraživača, znanstvenika i eksperata iz akademske zajednice i inženjerske prakse iz regije, Japana i svijeta. Simpozij i Radionica pokrili su široko područje znanstvenih i inženjerskih aspekata hazarda vezanih uz klizišta i poplave.

TEME SIMPOZIJA I RADIONICE:

 • interpretacija aerofoto i satelitskih snimaka

 • kartiranje klizišta

 • monitoring klizišta

 • ispitivanje čvrstoće tla

 • razumijevanje pomaka klizanja (postupno pokretanje klizišta, pomaci klizišta uzrokovani potresom i oborinama)

 • modeliranje klizišta

 • razvoj metoda za utvrđivanje transformacijskog procesa odnosa oborina i otjecanja

 • analize vrijednosti oborina kritičnih za pokretanje bujica i tokova tla

 • procjena rizika od potencijalnih brzih pokretanja klizišta

 • inventari klizišta

 • osjetljivost na klizanje

 • kartiranje hazarda od klizišta i poplava

 • razvoj sustava ranog upozoravanja na pojavu klizišta, zemljanih tokova i bujica

 • primjena karti hazarda i rizika u sustavu prostornog planiranja

 

ZBORNIK SAŽETAKA 1. regionalnog simpozija o klizištima u Jadransko-balkanskoj regiji

ZBORNIK RADOVA 1. regionalnog simpozija o klizištima u Jadransko-balkanskoj regiji

Izradu web stranica 1. simpozija o klizištima sufinanciralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske