U tijeku su radovi na sanaciji klizišta Brački, Korenički i Monterići u Općini Bednja. Riječ je o teškim klizištima na nerazvrstanim cestama koja su uvelike otežala život lokalnom stanovništvu na način da su im otežala ili onemogućila prilaz domovima. Vlada RH za nositelja realizacije projekta sanacije klizišta odredila je Hrvatske ceste, a cijeli posao sanacije u ukupnoj vrijednosti, 2,224 milijuna kuna financirat će se iz namjenskih sredstava od 30 milijuna kuna koje je za te svrhe osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Error loading 238