Na prijedlog Rudarsko-geološko-naftnog fakuklteta Sveučilišta u Zagrebu sazvana je tematska sjednica Odbora za prostorno uređenje pri Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Predloženo je da se razmotri mogućnost izrade inventara postojećih klizišta, kao i prognozne karte opasnosti i ugroženosti od klizanja koje sadrže informacije na temelju kojih se mogu planirati mjere za ublažavanje posljedica klizanja kroz sustav prostornog uređenja.

Error loading 238