Kako studirati klizišta na fakultetima u Hrvatskoj?

Budući inženjerski geolozi o klizištima stječu znanja i kompetencije na diplomskom studiju geološkog inženjerstva na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu (UNIZG-RGN) u okviru kolegija:

 • Inženjerska geologija 2
 • Inženjerskogeološko kartiranje
 • Geohazardi
 • Projektiranje inženjerskogeoloških istraživanja

Budući geotehničari o klizištima stječu znanja i kompetencije na diplomskom studiju građevinarstva na Građevinskom fakultetu u Rijeci (UNIRI-gf) u okviru kolegija:

 • kolegij 1
 • kolegij 2
 • kolegij 3
 • kolegij 4

Budući znanstvenici iz područja tehničkih znanosti na poslijediplomskim studijima naših fakuleta, pripremaju se za znanstvena istraživanja klizišta u okviru kolegija:

 • Odabrana poglavlja iz inženjerske geologije (UNIZG-RGN)
 • Primjena GIS-a u geološkom inženjerstvu (UNIZG-RGN)
 • kolegij 1 (UNIRI-GF)