Obrazovanje za inženjere i znanstvenike koji se bave s klizištima

Ukoliko se želite baviti istraživanjem i monitoringom klizišta, kao i procjenama opasnosti (hazarda) i ugroženosti (rizika) od klizanja, na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu (UNIZG-RGN) možete studirati:

  • diplomski studij geološkog inženjerstva, smjer hidrogeologija i inženjerska geologija

Ukoliko se želite baviti istraživanjem i monitoringom klizišta, kao i analizama stabilnosti i projektiranjem mjera sanacije klizišta, na Građevinskom fakultetu u Rijeci (UNIRI-GF) možete studirati:

  • diplomski studij građevinarstva, smjer geotehnika

Oba fakulteta nude i poslijedipomske studije iz područja tehničkih znanosti.

Naši fakulteti također organiziraju radionice na temu stručnih i znanstvenih istraživanja klizišta.

Izbor literature o klizištima nudimo u našoj on-line biblioteci.