Hrvatska grupa za klizišta

Hrvatsku grupa za klizišta sačinjavaju znanstvenici koji se bave istraživanjem klizišta sa sljedećih institucija:

  • Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatska grupa za klizišta je član Međunarodnog konzorcija za klizišta (ICL-a) od 2010. godine.

Članovi Hrvatske grupe za klizišta s predstavnicima Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba na 10. obljetnici ICL-a u Kyotu (siječanj 2012)