Znanstveni projekti

Znanstveni projekti Hvatske grupe za klizišta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

 

O našim projektima iz medija