Pilot područje: klizište Kostanjek (Grad Zagreb)

Klizište Kostanjek u Podsusedu je aktivno klizište u urbaniziraom dijelu Zagreba, pokrenuto rudarskim aktivnostima 1963. godine. Danas je opremljeno sofisticiranim sustavnom za praćenje klizišta. Sustav će omogućiti praćenje promjena uvjeta koji mogu dovesti do reaktiviranja klizanja na području napuštenog površinskog kopa lapora i u njegovoj naseljenoj okolici, a također i uspostavljanje sustava ranog upozoravanja u slučaju ekstremnih uvjeta, kako bi se osigurale pravovremene informacije službama koje su zadužene za organizaciju pripravnosti u hitnim situacijama.

Ovaj sustav također će omogućiti dugoročno prikupljanje podataka o praćenju klizišta za znanstvena istraživanja kojima bi se polučilo bolje razumijevanje mehanizama klizanja tvrdih tala-mekih stijena (panonskih i sarmatskih lapora), a također i unaprjeđenje razvoja tehnologija za praćenje klizišta. Naposljetku, sustav praćenja smješten na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, omogućit će razvoj edukativnih potencijala Sveučilišta u Zagrebu, čime će se ujedno povećati i nacionalni edukativni potencijali.

 

plakat Kostanjek_small

Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu i Grad Zagreb zahvaljuju Japanskoj vladi za ovu vrijednu donaciju opreme i sredstava za znanstvena istraživanja u okviru znanstvenog bilateralnog japansko-hrvatskog satreps projekta ‘Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje posljedica klizanja i poplava u Hrvatskoj’.

 

Povezani članci

Vijest o otvorenju opservatorija klizišta Kostanjek možete pročitati u sljedećim publikacijama:

 

Iz medija

Vijest o otvorenju Opservatorija klizišta Kostanjek možete pročitati na sljedećim službenim web stranicama:

Vijest o unaprijeđenju (nabava i ugradnja komunikacijske opreme) Opservatorija klizišta Kostanjek možete pročitati na sljedećim web stranicama: