Pilot područje dolina rijeke Rječine

Dolina i sliv rijeke Rječine nalaze se u zaleđu Grada Rijeke u Primorsko-goranskoj županiji. Ovo područje uspostavljeno je kao pilot područje istraživanja u okviru hrvatsko-japanskog SATREPS FY2008 projekta. Ukupna veličina područja istraživanja je 22 km2. Područje obiluje aktivnim geomorfološkim procesima, od kojih su najzastupljenija klizišta i to povijesna klizišta i nova klizišta različite veličine i tipa. Ove prirodne opasnosti vrlo su rizične za ljudske aktivnosti vezane uz prometnice, korito rijeke Rječine i akumulacijsko jezero brane Valići.

 

Iz medija

Vijest o aktiviranju klizišta na području doline rijeke Rječine možete pročitati na sljedećim službenim web stranicama: