Geotehnički laboratorij

Geotehnički laboratorij nalazi se na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i može se pohvaliti velikim brojem opreme dobivene kroz dva velika projekta: (i) hrvatsko-japanski projekt “Risk assesment and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia” i (ii) Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci (RC.2.2.06-0001) koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Procjena vrijednosti opreme koja se sastoji od uređaja za ispitivanje tla i stijena je oko 10 milijuna kuna. Pored standardne opreme koja se koristi u geotehničkim laboratorijima, poput opreme i uređaja za klasifikaciju tla, izravno smicanje, konsolidaciju i troosna ispitivanja tla, Laboratorij za geotehniku opremljen je i drugom novo razvijenom i naprednom opremom. Laboratorij je podijeljen u dva dijela ovisno o vrsti materijala na kojima se ispitivanja mogu provoditi: 1) laboratorij za mehaniku i dinamiku tla i 2) laboratorij za mehaniku stijena.

Laboratorij za mehaniku i dinamiku tla

Dio geotehničkog laboratorija Građevinskog fakulteta koji se tiče mehanike i dinamike tla opremljen je osim sa standardnom opremom za ispitivanje tla, i uređajem za izravno smicanje s kutijom za smicanje dimenzija 30x30cm, (veliki uređaj za izravno smicanje), te naprednim uređajem za izravno smicanje (GDS Advanced Shearbox). Dimenzija kutije za smicanje GDS-AS uređaja iznosi 10x10cm, a mogućnost nanošenja vertikalnog i normalnog opterećenja iznosi 10 kN. Za razliku od uobičajenih uređaja za izravno smicanje, GDS-AS ima mogućnost mjerenja pornog pritiska (1 MPa), kao i povratnog pritiska (do 2 MPa). Baza uređaja od „high air entry“ poroznog kamena omogućuje prolaz zraka u jednom smjeru čime je omogućeno ispitivanje uzorka tla u nesaturiranim uvjetima. U sklopu uređaja postoji i modul za koji omogućava korištenje „bender“ elemenata.

Laboratorij je opremeljen automatskim sustavom od tri okvira za troosne uređaje sa ćelijama koje omogućuju ispitivanje uzoraka tla različitih dimenzija (38mm, 50mm, 70mm i 100mm). Ćelijski tlak u troosnim uređajima postiže se uz pomoć gumenih mjehura kapaciteta 1 MPa, što ujedno predstavlja i ograničenje zračnog sustava. Računalni sustav uređaja (ATD-RTC-PC) omogućuje potpuno automatiziran proces ispitivanja. Osim standardnom opremom za troosno ispitivanje, laboratorij je opremljen i naprednim uređajima za troosna ispitivanja: (i) troosnom ćelijom s dvostrukom stijenkom za ispitivanje uzorka u nesaturiranim uvjetima, (ii) „bender“ elementima za dinamička ispitivanja uzoraka promjera 70mm s pripadajućim generatorom i prijemnikom signala i (iii) Hydrocon ćelijom za nesaturiranu konsolidaciju. Četvrti okvir koristi se za ispitivanja konsolidacije pri konstantnom deformacijom (tzv. CRS). Laboratorij za geotehniku opremljen je za napredna dinamička/ciklička ispitivanja tla. Dva uređaja koja pružaju mogućnost dinamičkog/cikličkog ispitivanja tla su: (i) „Resonant Column“ (RC) uređaj i (ii) dinamički/ciklički uređaj (DCTRIAX) za troosno smicanje. Uređaj DCTRIAX ima mogućnosti statičkog i dinamičkog ispitivanja uzoraka tla. RC uređaj za je sada vrlo rijedak kao oprema u geotehničkim laboratorijima u regiji i za sada vjerojatno jedini na širem području. Važno je spomenuti i uređaj za prstenasto smicanje koji je dobiven kroz hrvatsko – japanski projekt. Karakteristike ovog uređaja, osim beskonačnih deformacija je mogućnost mjerenja pornih pritisaka do 1 MPa, kao i mogućnost zadavanja potresnog opterećenja. Osim standardnih ispitivanja moguće su i simulacije pokretanja klizišta statičkim (kiša) i/ili dinamičkim (ciklička opterećnja, potres) opterećenjem.

Laboratorij za mehaniku stijena

Dio Laboratorija za geotehniku opremljen je uređajima za neka od standardnih ispitivanja uzoraka intaktne stijenske mase prema ISRM standardima. Osim uređaja koji se koriste za pripremu uzoraka stijene (bušenje – Hilti DD500, rezanje – Matest C348N, brušenje uzoraka – Matest C298), laboratorij posjeduje hidrauličku prešu Form+Test Alpha 2000S sa svom pripadajućom opremom za troosna i druga ispitivanja uzoraka stijene, poput modula za jednoosna ispitivanja te vlačna (indirektna) ispitivanja intaktnih uzoraka. U sklopu sustava za troosna ispitivanja uzoraka stijene, laboratorji je opremljen i uređajem za ultrasonično ispitivanje uzorka.