Znanstvena istraživanja klizišta

Znanstvena istraživanja klizišta u okviru Hrvatske grupe za klizišta provode se na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Najveći znanstveni projekt u Republici Hrvatskoj koji se bavi istraživanjem klizišta je petogodišnji (2009-2014) bilateralni SATREPS FY2008 hrvatsko-japanski projekt ‘Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje posljedica klizanja i poplava u Hrvatskoj’. U okviru ovog projekta uspostavljeno je više pilot područja u Hrvatskoj na kojima hrvatski i japanski istraživači provode znanstvena istraživanja  sa svrhom razvoja metoda izrade karata opasnosti (hazarda) i ugroženosti (rizika) od klizišta i praćenja (monitoringa) klizišta.