U Valbandonu kraj Pule 17. i 18. listopada održana je 5. konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

Error loading 238