Koristeći tehnologije koje se koriste u mobilnoj telefoniji jeftini senzori testirani u Monte Sano State Park mogli bi uskoro spašavati živote upozoravanjem na klizanje  u područjima izloženim riziku u cijelom svijetu.

Error loading 238