Klizište koje je aktivirano u dijelu sela Juradi kraj Buzeta u Istri pokrenule su dugotrajne kiše krajem studenog 2010. Klizanjem je tada zahvaćeno više stambenih i gospodarskih zgrada u selu i nenaseljena kosina prema jezeru Butoniga. Odmah nakon pokretanja klizišta, uređena je odvodnja oborinskih i površinskih voda što je omogućilo smirivanje pokreta klizišta. Početkom 2011. godine provedeni su istraživački radovi na temelju kojih je izrađen projekt sanacije. Prva faza sanacije završena je u srpnju 2013.

Error loading 238