Nakon dugotrajnih obilnih kiša aktivirano je klizište na cesti Grohovo-Lopača u dolini Rječine kraj Rijeke. Dolina Rječine poznata je po brojnim klizištima u povijesti, a novo aktivirano klizište nalazi se unutar kliznog tijela jednog od većih umirenih klizišta.

Error loading 238