Klizište je u potpunosti uništilo cestu u selu Markovići u Crnoj Gori u dužini od oko 100 m, a usijedanje iznosi i do 8 m. Klizište je reaktivirano na lokaciji starog klizišta nakon perioda velikih kiša.

Error loading 238