Znanstvenici su korak bliže objašnjenju 40 godina stare misterije o nekim kraterima čudnog izgleda na Marsu. Oko kratera su vidljiva dva sloja tokova materijala za koja se je vjerovalo da su nastali uslijed izbacivanja prašine i drugog materijala pri udaru meteora u površinu Marsa. Postanak drugog sloja tokova materijala nije detaljno razjašnjen. Novija istraživanja na Sveučilištu Brown pokazala su da bi ova klizišta mogla biti glacijalnog porijekla.

Error loading 238