Rektivirano klizište u Jastrebarskom zahvatilo je vinograde, a klizna masa ugrozila je i kuće. Klizište je rekatvirano na mjestu klizanja iz travnja 2013. godine.

Error loading 238