Etiopijska uprava za ceste i Japanska agencija za međunarodnu suradnju (JICA) zajednički su finalizirale projekt sanacije klizišta u dolini Abay u
Etiopiji. JICA-ina grupa eksperata za klizišta,  koju je predvodio profesor Hiroshi Fukuoka iz Kyota, posjetila je dolinu Abay zbog središnje evaluacije
projekta financiranog od strane JICA-e, koji je započeo 2011. i traje do 2016. godine.

Error loading 238