Danas je na webu postao dostupan Hrvatski portal za klizišta Klizišta.hr, nakon duge i naporne pripreme. Hrvatski portal za klizišta pokrenula je
Hrvatska grupa za klizišta, članica Međunarodnog konzorcija za klizišta (International Consortium on Landslides, ICL). Cilj portala je da svojim
sadržajem obavještava znanstvenike, stručnjake i sve one koje zanima pojava klizišta o događajima i novostima u svijetu klizišta. Stranice Hrvatskog
portala o klizištima trenutno su u fazi dorade i popunjavanja i nadamo se da će uskoro biti u punoj funkciji. Do tada molimo za strpljenje. Prihvaćamo
svaku pomoć, informaciju i sugestiju koja će ovaj portal učiniti boljim, aktualnijim i informiranijim na [email protected]. Hvala na posjeti.

Error loading 238