Uslijed velikih kiša aktivirana su dva klizišta na strmoj kosini ispod kuća na Ribićevu putu u Podsusedkom dolju. Iako plitka i malih površina, klizišta bi daljnjim napredovanjem mogla ugroziti građevine.

Error loading 238