Uslijed klizanja nastala je prirodna brana na rijeci Hapaku koja je u potpunosti zatrpala korito rijeke i iza formirala novo jezero. Brana je visine 150 metara, uska i na površini uzgrađena od sitnozrnastog materijala. Uslijed dalnjih potresa i/ili velikih količina oborina moguć je nagli slom brane zbog podizanja pornih pritisaka i prelijevanja vode preko ili kroz prirodnu branu  iz jezera. Uprava za civilnu zaštitu je savjetovala ljudima koji žive nizvodno od brane da se presele i izbjegavaju područja uz obalu rijeke.

Error loading 238