vijesti o klizištima

Arhiva vijesti o klizištima

Arhiva vijesti o klizištima sastoji se od:

Vijesti o klizištima u Hrvatskoj odnose se na:

  • aktualnosti vezano za aktiviranje novih klizišta ili reaktiviranje postojećih klizišta
  • istraživanje i sanaciju klizišta
  • mjere ublažavanja ugroženosti stanovnika

I vi možete sudjelovati u kreiranju naših vijesti. Kontaktirajte nas na e-mail: [email protected]