Baza podataka KLIZIŠTA-hr

Bazu podataka KLIZIŠTA-hr uspostavili su i održavaju članovi Hrvatske grupe za klizišta s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ovdje možete:

Primarni cilj ove baze podataka je kontinuirano prikupljanje podataka o klizištima u Hrvatskoj i u svijetu. Uskoro ćemo aktivirati i kartu klizišta Hrvatske za koju i vi možete prijaviti klizište.

 

kontakt: [email protected]