Prema izvještajima Civilne zaštite 44 općine u BiH i Brčko Distrikt ili 1. 674. 779 osoba koje su pogođene poplavama i klizištima. U Tuzli je aktivirano oko 1500 klizišta. Poplave su pogodile Maglaj, Zavidoviće, Lukavac, Olovo, Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac, Visoko, Žepče i Živinice, a potom su počela prijetiti klizišta. U RS općine Šamac, Doboj, Vlasenica, Prijedor, Šekovići, Modriča, Donji Žabar, Bijeljina, Bratunac, Čelinac bile su pod vodenom bujicom, a aktivirala su se i klizišta.

Error loading 238