Vjeruje se da je više od 4.000 ljudi zarobljeno aktiviranjem brojnih klizišta u dolini blizu Hindu hrama u indijskom dijelu Himalaja, dan nakon što je u poplavama smrtno stradalo više od 100 ljudi.

Error loading 238