U povijesti su zabilježena mnogobrojna klizišta u dolini Rječine kraj RIjeke. Veliko klizište Grohovo pokrenuto je 5. prosinca 1996. godine na sjeveroistočnoj padini na mjestu klizišta iz 1893. godine. Klizna masa je zartpala korito Rječine i formirala branu te jezero u pozadini. Odmah nakon klizanja je klizna masa iskopana iz korita rijeke zbog velikog rizika od mogućeg rušenja prirodne brane i formiranja vodnog vala koji bi mogao prouzročiti znatne štete u gradu Rijeci.  integrirani sustav monitoringa uspostavljen je na klizištu Grohovo u okviru hrvatsko – japanskog bilateralnog SATREPS projekta ‘Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia’. Osnovni ciljevi projekta bili su analiza hazarda od klizišta i poplava, te razvoj smjernica za njihovo korištenje u prostornom planiranju.

Error loading 238