Broj poginulih u muljnim tokovima u naselju Montecito, Ventura, California narastao je na 15 dok se 24 ljudi vodi kao nestalo. Muljni tokovi nastali su uslijed iznimno velikih kiša odnoseći materijal sa kosina prethodno opožarenih velikim požarima tijekom studenog i prosinca 2017. godine.

Error loading 238